Enerji Hizmetleri

Akbaş Holding bünyesindeki işletmelerin kesintisiz enerji ve ısıl ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2001 yılında kojenerasyon tesisimiz otoprodüktör statüsünde işletmeye alınmıştır.

Kuruluş Tarihi: 2001
Lisans No: EO/289-5/404*20.01.2004
Gücü: 10,27 MWe / 10,604 MWm
Üretimi: 87.048.800 kWh/yıl

Akbaş Holding bünyesindeki işletmelerin kesintisiz enerji ve ısıl ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2001 yılında kojenerasyon tesisimiz otoprodüktör statüsünde işletmeye alınmıştır. 2005 yılında artan enerji ve ısıl ihtiyaçların karşılanması için 9,00 MWm / 8,73 MWe gücünde ikinci ünite yatırımı gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında 1,604 MWm/1,540 MWe gücünde üçüncü ünite eklenmiş olup kurulu gücümüz 9,00+1,604 = 10,604 MWm / 8,730+1,540= 10,27 MWe ulaşmış olup, proje üretimi 87.048.800 kWh/yıl’dır.. Akbaş Holding Gürsu ve Kestel üretim tesisleri, GES Yenişehir tesisleri enerji ihtiyacı karşılandıktan sonra artan enerji otoprodüktör statüsünde piyasa şartlarında satılmaktadır.
Eren Regülatörü ve HES projesi Karabük ili Sanfranbolu ilçesi sınırları dahilinde Soğanlı Çayı üzerinde yer almaktadır.Kuruluş Tarihi: 2014
Lisans No: EÜ/1904-50/1358*25.12.2008
Gücü: 35,186 MWe / 37,038 MWm
Üretimi: 141.898.551,67 kWh/yıl

Eren Regülatörü ve HES projesi Karabük ili Sanfranbolu ilçesi sınırları dahilinde Soğanlı Çayı üzerinde yer almaktadır. Zonguldak F29-c2 ve Kastamonu F30-d1,d4 No’lu 1/25000’lik haritada, Soğanlı Çayı üzerinde Eren Regülatörü 524.50 m talveg kotunda, santral binası 392.00 m kuyruksuyu kotu ile bulunmaktadır. Projenin amacı sadece elektrik enerjisi üretmek olup, sulama ve taşkın kontrolü gibi amaçları bulunmamaktadır. 4 Aralık 2014 tarihinde Enerji Balanlığı tarafından kabulü yapılan santralimiz, 37.038 MW gücündedir. Eren HES ile yıllık ortalama 141,89 GWh enerji üretm kapasitesine sahiptir. Proje yeri Karabük Merkez’e 40 km uzaklıktadır.
Gurubumuz ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinin ülke ekonomisine kazandırılması açısından yatırım planları yapmaktadır.Kuruluş Tarihi: 2012
Lisans No: EÜ/3683-26/2243*09.02.2012
Gücü: 25 MWe / 29,7 MWm
Üretimi: 111.800.000 kWh/yıl

Gurubumuz ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinin ülke ekonomisine kazandırılması açısından yatırım planları yapmaktadır. Bunun için İzmir ili Bergama ilçesinde Bergama RES 25 MWe / 29,7 MWm kurulu gücünde geliştirdiği projeyi TEİAş’ın yapmış olduğu ihaleden almış. Bu ihaleden sonra lisans için EPDK’ya lisans başvurusu yapılmış ve 09.02.2012 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kararı ile 25 MWe / 29,7 MWm kurulu gücünde Bergama RES projesinin lisansını almıştır.

Bergama RES projemiz için optimum çözüme ulaşmak için ölçüm direkleri dikilmiştir. 50 mt ve 2 adet 86 mt ölçüm direkleri ile 2009 tarihinden itibaren ölçümlerimiz yapılmaktadır. Sahanın micro-siting işlemlerin yapılmış olup, malzemelerin nakli için gerekli olan ulaşım yolu bitirilmiştir. Anlaşmış olduğumuz fizibilite firması Garrad Hassan’ın; ölçüm sonuçlarının değerlendirmesi sonucunda 111.800.000 kWh/yıl enerji üretimi hesaplanmıştır.

İnşaat öncesi tamamlanması gereken idari izinler bitmiş olup, 2017 ikinci çeyreğinde türbin kurulumuna başlanılması planlanmaktadır.

Buradan 111.800.000 kWh/yıl enerji üretimi ile ülke ekonomisine katkı beklemekteyiz.
Kütahya-Hisarcık-Yenice ‘de MTA’nın belirleyip ihaleye çıkardığı Jeotermal Kaynak saha, ihale sonucu alınmıştır.3999,99 hektar alanda arama ruhsatı alınmıştır, Sahadaki sondaj sonucunda; ısıl güce göre elektrik üretimine uygunluğu veya sağlık turizm amaçlı otel yapımı için fizibilite çalışmalarına başlanılacaktır.

Ruhsatın geçerlilik süresi 30 yıldır.
Firmamız güneş santralleri için mevcut yerler belirlenmiş olup, ölçüm sonuçlarına göre EPDK tarafından yeni açılacak ihaleye girilecektir.Buradaki beklentimiz 10 MW’ın üzerinde ihaleden pay alabilmektir.