AR-GE MERKEZİ


Akbaşlar Tekstil Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 13.11.2015’de onay alarak kurulmuştur. Tekstil sektöründe Türkiye’nin 12. Ar-Ge Merkezinde 40 kişilik uzman bir ekip görev yapmaktadır. Akbaşlar Tekstil Ar-Ge Merkezi, üretim & proses geliştirme, ürün geliştirme, tasarım, patent, kimya analiz ve fiziksel test birimleriyle bayan dış giyim, spor giyim ve savunma sanayiine yönelik projeler yürütmektedir.

Ar-Ge Merkezi Stratejileri

Marka değerini arttırmak: Yurtiçi ve yurtdışı gelişen pazar trendlerine paralel inovatif ürün geliştirme çalışmalarının yapılması, insan ve çevreyi düşünen yeni ürün ve proses sayısının arttırılması, mevcut sektörümüz olan bayan dış giyim ve spor giyim alanında kendimizi geliştirirken, teknik tekstiller ve elektronik tekstiller alanında da alt yapı oluşturup yeni ürün ve teknolojileri bünyemize katmak.

Markanın yaygınlaştırılması: Yeni pazarların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu pazarlar için ürün geliştirme çalışmalarının yapılması, mevcut sektörümüz olan bayan dış giyim ve spor giyim alanında kendimizi geliştirirken, teknik tekstiller ve elektronik tekstiller alanında da alt yapı oluşturup yeni ürün ve teknolojileri bünyemize katmak.

Ortalamanın üzerinde bir getiri elde etmek:
Üretim ve proses geliştirme projelerinde maliyet düşürücü çalışmaların yapılması, maliyetleri en aza indirmek için gerekli tüm alt yapının sağlanması, mevcut sektörümüz olan bayan dış giyim ve spor giyim alanında kendimizi geliştirirken, teknik tekstiller ve elektronik tekstiller alanında da alt yapı oluşturup yeni ürün ve teknolojileri bünyemize katmak, inovatif ürün sayısının arttırılması.

Sürekli gelişimin sağlanması: Yurtiçi ve yurtdışı gelişen pazar trendlerine paralel ihtiyaçların önceden tahmin edilmesi, pazardaki ürün araştırmalarının yapılması ve bu pazarlar için yeni ürünlerin üretilmesi, talep edilecek ürünlerin üretimi için gerekli makine ve ekipman parkının geliştirilmesi, yenilerinin alınması, yeni teknolojilerin ürünlere ve üretim makine ve ekipmanlarına hızlı bir şekilde adapte edilmesi, kamu destekli projelerin yapılması, literatür & patent tarama faaliyetlerinin yapılması, Ar-Ge Merkezi ekibinin yetkinliklerinin arttırılması için inovasyon kapasite arttırma & inovasyon kültürü & mevzuat takibi çalıştaylarının yapılması ve doktora & yüksek lisans yapmış araştırmacı sayısının arttırılması, patent sayısının arttırılması, potansiyel inovasyon fikirlerinin belirlenmesi için Ar-Ge Merkezi fikir havuzunun kullanılması, üniversite & sanayi işbirliğinin arttırılması.

Akbaşlar Tekstil Ar-Ge Merkezi, sektörün lider kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden aldığı ödüllerle başarılarını taçlandırmıştır.

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe III. AR-GE Proje Pazarı, Sanayici Dalında III.’lük ödülü

II.İstanbul Karbon Zirvesi, Karbon Kahramanı Ödülü

STWI Sweden Textile Water Initiative, Resource Conservation Award for Highest Chemical Savings

Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi, İnovatif Firma Ödülü

2.Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması, 1.’lik ödülü