Çevre Politikamız


AKBAŞLAR Tekstil olarak biz; çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak görüyor, gelecek yaşama en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, ulusal ve bölgesel yasal mevzuatlara tam uyum içinde, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak;

  • Ürün ve proseslerle ilgili projeler geliştirilirken ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini yaşam döngüsü yaklaşımı ile önceden belirleyip, atıkları minimuma indireceğimizi, kirliliği kaynağında kontrol ederek çevre üzerindeki (emisyon, su kirliliği vb.) olumsuz etkilerini önleyeceğimizi,
  • Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi,
  • Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla, ham madde ve doğal kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi,
  • AKBAŞLAR Tekstil olarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için gerekli çalışmaları planlayarak yerine getireceğimizi,
  • Çevre performansımız ile ilgili herkesle iletişime açık olacağımızı,
  • Yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara AKBAŞLAR Tekstil olarak aktif bir şekilde katılacağımızı, işbirliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt ederiz.

AKBAŞLAR Tekstil olarak kendimize sıkı hedefler belirleyerek ne yaptığımızı ölçüyor ve ne kadar iyi yaptığımızı kontrol ediyor olacağız. İşler iyi gitmediğinde alınması gereken tüm önlemleri alacağız.
AKBAŞLAR Tekstil olarak küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine ilgisiz kalmayıp ağaçlandırma çalışmaları yapıyor ve yenilenebilir enerjiyi tercih ediyor, zararlı kimyasallar kullanmıyoruz.
En büyük sözümüz çevreye ve insana duyarlı üretim yapmaktır. Sözümüzün yerine getirilmesinde liderliğin önemini kavrıyor ve bu yüzden bu politikayı imzalıyoruz.