Performans ve Değerlendirme


AKBAŞLAR TEKSTİL ’de çalışanlarımızın performanslarının belirli bir model doğrultusunda objektif olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yıl bir defa olmak üzere yıl sonunda performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Performans değerlendirme sisteminde departman yöneticileri altında çalışanların verimlilik ve çalışma tempolarına göre puan belirler, şef ve ilk amirin olduğu departmanlarda, departman yöneticisinin öncesinde şef ve ilk amir tarafından da altında çalışanların değerlendirmesi yapılır.

Performans değerlendirme sonuçları ücret yönetim sürecine katkı sağlamakta ve değerlendirme sonuçlarına göre çalışanlarımızın kariyer planları hakkında karar verilmektedir.